Tre steg mot en friskare arbetsmiljö

Frisk luft är en förutsättning
för trivsel på arbetsplatsen.
Vid dålig luft blir vi trötta och
i värsta fall sjuka. Scanders
specialtillverkade luftrenare
bygger på en teknik med filter
och negativa joner som avse-
värt förbättrar luften du andas
in och därmed hälsan. 

Buller, höga röster och andra
störande ljud kan få vem som
helst okoncentrerad och trött
på jobbet. Det påverkar hela
kroppen negativt, mer än vad
de flesta anar. Scander Acoustic
Panels absorberar ljudet och
gör att det studsar så att det
upplevs som både mjukare
och tystare. 

Ingen mår bra av att vistas
i smutsiga omgivningar.
Därför har Scander utvecklat
miljö- och specialanpassade
produkter för personlig hygien
och rengöring. Egenutvecklade
produkter du bara hittar hos
oss och vi har allt från våtser-
vetter och lotion till fläckbort-
tagningsmedel och desinficering.